Linki i druki

  • Druki IPS: darmowy program pozwalający na wypełnienie aktualnych deklaracji ZUS, US, KRS i innych,

  • CEIDG Centralna Ewidecja Działalności Gospodarczej

  • KRS Krajowy Rejestr Sądowy - wyszukiwanie podmiotów gospodarczych