Zasady współpracy

Rytm naszej pracy wyznaczają terminy związane z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych, ZUS oraz wywiązania się z pozostałych obowiązków sprawozdawczych. W związku z tym prosimy Państwa o terminowe kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca.

► DO 5 - TEGO KAZDEGO MIESIĄCA należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub kurierem, przesłać w formie skanów korzystając z usługi księgowość online

► DO 10 - TEGO KAZDEGO MIESIĄCA informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców

► DO 15 - TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytuły wynogrodzeń pracowniczych

► DO 20 - TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT

► DO 25- TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników