Doradztwo gospodarcze i wnioski

 

 • Otwieranie działalności gospodarczej
 • Zakładanie spółek osobowy i prawnych
 • Sporządzanie projekcji finansowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ekspertyzy finansowe (biznes plany).
 • Opracowywanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych firm.
 • Opracowywanie modeli finansowych projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności firm dla potrzeb optymalizacji decyzji gospodarczych.
 • Doradztwo w sprawach kredytów, leasingu, factoringu.
 • Sporządzanie aplikacji do banków, instytucji finansowych oraz organizacji rządowych i funduszy Unii Europejskiej w celu pozyskania źródeł
 • finansowania przedsięwzięć gospodarczych.
 • Reprezentowanie firm w negocjacjach z instytucjami finansowymi i organizacjami rządowymi w sprawach pozyskania źródeł finansowania.
 • Wycen do uzgodnienia
 • Wnioski o dotacje unijne i ich rozliczanie
 • Sporządzanie sprawozdań i rozliczanie dotacji.
Wycena indywidualna: