Oferta usług

 1. Usługi Księgowe
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych na odległość (przez Internet),
  • Rozliczanie ryczałtu przychodów ewidencjonowanych,
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych miesięcznych, kwartalnych rocznych,
  • Prowadzenie ewidencji VAT.
  • Sporządzanie deklaracji VAT
  • Sprawozdania finansowe
 2. Usługi kadrowo-płacowe
  • Sporządzanie rozliczeń z ZUS oraz zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników i Właścicieli
  • Prowadzenie spraw kadrowych (teczki osobowe, karty urlopowe, ewidencja czasu pracy itp.)
  • Sporządzanie list płac
  • sporządzanie deklaracji i zeznań PIT do Urzędu Skarbowego
 3. Doradztwo gospodarcze i zakładanie spółek
  • Zakładanie spółek osobowy i prawnych
  • Sporządzanie projekcji finansowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ekspertyzy finansowe (biznes plany).
  • Opracowywanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych firm.
  • Opracowywanie modeli finansowych projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności firm dla potrzeb optymalizacji decyzji gospodarczych.
  • Doradztwo w sprawach kredytów, leasingu, faktoringu.
  • Sporządzanie aplikacji do banków, instytucji finansowych oraz organizacji rządowych i funduszy Unii Europejskiej w celu pozyskania źródeł
  • finansowania przedsięwzięć gospodarczych.
  • Reprezentowanie firm w negocjacjach z instytucjami finansowymi i organizacjami rządowymi w sprawach pozyskania źródeł finansowania.
 4. Wnioski o dotacje unijne i ich rozliczanie
  • Monitoring dostępności dotacji
  • Sporządzanie wniosków o dotacje
  • Wskazanie źródeł finansowania projektów
  • Sporządzanie sprawozdań i rozliczanie dotacji.


Pobierz pełną ofertę z cennikiem