Usługi

Spółka świadczy usługi:

 1. w zakresie księgowości, podatków i administrowania firmą , co obejmuje:
  • Doradztwo podatkowe,
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • Sporządzanie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych na odległość (przez Internet),
  • Rozliczanie ryczałtu przychodów ewidencjonowanych,
  • Prowadzenie ewidencji VAT,
  • Sporządzanie rozliczeń z ZUS oraz zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • kadry i płace,
  • Usługi BHP i p.poż,
  • Sprawozdania i biznes plany w języku niemieckim i angielskim.
 2. w zakresie doradztwa i konsultingu, co obejmuje:
  • Doradztwo inwestycyjne i finansowe dla organizacji samorządowych, firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
  • Sporządzanie projekcji finansowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ekspertyzy finansowe (biznes plany).
  • Opracowywanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych firm.
  • Opracowywanie modeli finansowych projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności firm dla potrzeb optymalizacji decyzji gospodarczych.
  • Doradztwo w sprawach kredytów, leasingu, faktoringu.
  • Sporządzanie aplikacji do banków, instytucji finansowych oraz organizacji rządowych i funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej w celu pozyskania źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych.
  • Reprezentowanie firm w negocjacjach z instytucjami finansowymi i organizacjami rządowymi w sprawach pozyskania źródeł finansowania.
  • Reprezentowanie przed instytucjami finansowymi i sądami w postępowaniachukładowych i ugodowych z wierzycielami.
 3. w zakresie sprzedaży i wdrażania oprogramowania:
  Pakiet oprogramowania finansowo-księgowego Symfonia firmy Matrix.

 4. w zakresie archiwizacji dokumentów.